CONTROL INDUSTRIAL I MUNTATGE,SA

Muntatge de Quadres Electrics

CIMSA disposa de taller propi de muntatge de quadres elèctrics, tant per a satisfer la demanda interna de la nostra producció com per a subministrar a d'altres instal·ladors o magatzemistes de material elèctric.

 

 - Quadres normalitzats per FEDA formats per cofrets de doble aïllament

 - Provisionals d'obra.

 - Escomeses

 - Quadres de protecció de motors i maniobra per a automatització de funcionaments.

 - Quadres específics per a l'enllumenat públic.

 - Equips per a compensació del factor de potència (cos phi) i estudis d'estalvi mitjançant la reducció del consum d'energia reactiva.

 

 Es la qualitat dels nostres serveis que ens deixa apart, la reputació de proveir un servei de qualitat es nostra, es la reputació que mirem després de mirar la dels nostres clients  - tots els nostres esforços son directament punts de control de qualitat per satisfer els nostres clients.