CONTROL INDUSTRIAL I MUNTATGE,SA

Muntatge de Grups Electrògens i Sais

La distribució de l'energia elèctrica està sotmesa a pertorbacions de curta o llarga duració. Els equips informàtics i industrials terciaris necessiten una tensió de qualitat per a evitar els errors de tractament, les pèrdues de dades així com la destrucció de material.

CIMSA ofereix un ampli ventall de possibilitats en seguretat elèctrica, des de la instal·lació d'un grup electrogen o un Sai, fins la instal·lació de sistemes redundants per la màxima seguretat de la seva instal·lació.

A través de les diferents solucions que CIMSA li pot oferir i garantir un nivell de fiabilitat màxim per a la seva instal·lació.

CIMSA ofereix una completa gama de solucions en seguretat elèctrica