CONTROL INDUSTRIAL I MUNTATGE,SA

Instal•lacions de domòtica

Imagini una oficina intel·ligent, una instal·lació domòtica controlada a través del mòdul de gestió d'un PC amb el que es té accés a tota una sèrie de mecanismes de manera a poder estalviar tant econòmicament com energèticament, com el control de la temperatura, l'encesa i apagat de llums...

Un sistema domòtic es senzill, convivint la gestió del control d'enllumenat, climatització, detecció d'incendi, seguretat i altres facilitats. Un sistema de gestió d'edificis integrat dona el millor benefici amb un rendiment elevat..

Millor gestió, Confort

A part dels petits edificis, la habilitat de monitoritzar i controlar el sistema des de un simple lloc de treball, amb un sol monitor, dona les tasques del gestor del edifici mes eficients. Gasta menys temps movent-se a través del sistema amb els diferents gràfics i mes temps realitzant les tasques . Imagini controlar la temperatura, nivell d'il·luminació i l'estat dels detectors contra incendis, i comparant el consum energètic segons l’ocupació tot en una simple pantalla.

 Amb tecnologies utilitzant protocols com l'EIB o Lon bus, li podem integrar tots els elements del seu apartament, poden controlar la calefacció , l'enllumenat i poder gestionar-ho tot amb el seu telèfon mòbil o la seva PDA.

 També tenim solucions a través d’autòmats per la industria per poder controlar totes les maquines, gestió de depuradores, tractaments d’aigües, control de nivells de dipòsits. CIMSA li podem donar una solució a mida per l'automatització del seu negoci o casa.