CONTROL INDUSTRIAL I MUNTATGE,SA

Serveis


CIMSA es proveïdora d'una varietat de serveis que poden ser adaptats per arribar a les seves necessitats :

Consultoria , Enginyeria                                                           * Manteniment de instal•lacions elèctriques

* Instal•lacions de MBT,BT i MT                                                 * Instal•lacions en apartaments, comerços, industries

* Instal•lacions de domòtica                                                    * Serveis de Cablejat Estructurat i Fibra òptica

* Muntatge quadres electrics                                                  * Enginyeria, Programació i Instal•lació d’autòmats

* Muntatge de grups electrògens, SAI's